תו נכה לרכב – למי מגיע ומה צריך להוכיח כדי לקבל ?

תו נכה לרכב

תו נכה לרכב (או תג נכה לרכב) הינו תעודה המקנה לנכה או לבן לווייתו (אפוטרופוס או בן משפחה) אישור חניה במקומות הייעודיים לחניית נכים בלבד. משנת 2009 התו מונפק בפורמט הנראה כמו רישיון נהיגה והוא על גבי כרטיס קשיח. התו מכיל הגנות מרובות והוא מוגן מפני זיופים. על מנת להשתמש בתו יש להצמידו לצדו השמאלי של החלון הקדמי או לחילופין לחלון השמאלי הצמוד למושב הנהג. תוקף תו חניה הניתן לצמיתות הוא כארבע שנים.

תו החניה לנכה מחולק לארבעה סוגים בהתאם לסוג הנכות ודרגתה ומפורטים בו פרטי כלי הרכב ופרטיו של נושא הזכות לחנות בחניית נכים. יש שני סוגים עיקריים של תגים המונפקים לזכאים: תג כחול עם סמל של כיסא גלגלים ותג עם סמל משולש ירוק המונפק לאנשים עם מוגבלות שאינם נעזרים בכיסא גלגלים ו/או שמוגבלותם אינה בגפיים התחתונות. כמו כן יש גרסאות של שני התגים בתוספת כלנית, הניתנות לנכי צה"ל.

הסוגים השונים של תו חניה לנכה

חוק חניה לנכים אינו עושה הבחנה בין הסוגים השונים של התגים. למעשה, כל סוגי תווי החניה יכולים להחנות בחניות המסומנות כחניות נכים כל עוד האדם הזכאי לתו נמצא ברכב. בכל מקרה אחר חל איסור על שימוש בתו. בני משפחתו של מחזיק התו אינם רשאים לעשות בו שימוש ללא נוכחותו. 

בשונה משאר התווים, על-פי פקודת התעבורה (נוסח חדש), רכב הנושא תג עם סמל כיסא גלגלים, רשאי לנסוע בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית כאשר הנכה נמצא ברכב.

תו חניה לנכה

תג כחול עם סמל כיסא גלגלים

תג כחול עם סמל של כיסא גלגלים – לנכים הזקוקים לכיסא גלגלים, או לרכב כאמצעי תנועה בשל מוגבלות ברגליהם.

תו נכה לרכב

תג עם סמל משולש ירוק

תג עם משולש ירוק – לנכים שאינם מרותקים לכיסא גלגלים. בעלי תג זה אינם רשאים לנסוע בנתיב תחבורה ציבורית.

תו חניה לנכה

תג שמסומנת עליו כלנית

תג שמסומנת עליו כלנית משמעותו "נכה צהל". הסימון יכול להיות מוטבע על תג כחול עם סמל כיסא הגלגלים או בתג הירוק. 

הנפקת תג נכה לרכב

הגוף הממונה על הנפקת תג נכה לרכב הינו היחידה לטיפול במוגבלי ניידות שבמשרד התחבורה. קבלת ההחלטה האם להעניק תו נכה היא בהתאם לקריטריונים של רשות הרישוי ועל פי שיקול הדעת של ועדה שבראשותה עומד רופא. 

לצורך הנפקת התו יש להציג מסמכים רפואיים מתאימים המוכיחים כי אותו אדם עונה להגדרה של נכה.  נכה מוגדר כאדם עיוור, אדם שדרגת נכותו הינה מעל 60% והניידות ללא רכב עלולה לסכן את מצבו הבריאותי, אדם הזקוק לכיסא גלגלים על מנת להתנייד בעקבות מוגבלות בהליכה או אדם הזקוק לכלי רכב על מנת להתנייד בעקבות רגליו הנכות.

בדקו זכאותכם לתג נכה

למה לחכות. תהליך הבידקה נערך בממוצע של לא יותר מחמש דקות