מה מקנה תו נכה ?

בעמוד זה פרטנו עבורכם את תקציר הזכויות המוקנות לבעלי תו נכה. לתשומת לבכם מדובר בתקציר בלבד ובכל הקשור לחוקי החניה יש לרוב סייגים רבים. לרשותכם מדריך מקיף מלא הכולל את כל רשימת הזכויות המלאה לרבות הסברים מפורטים, הסייגים השונים ותקצירי חקיקה ופסיקה חדשים בנושא והכול בשפה ברורה ופשוטה. 

פטור מאגרת רישוי

תו נכה מקנה תשלום אגרת רישוי מופחתת בגובה של 27 ש"ח בלבד. ניתן לקבל החזר רטרואקטיבי של החלק היחסי מאגרת הרישוי ששולם במלואו לפני מועד קבלת התג. זכות זו מוקנת לרכב אחד בלבד.

נהיגה בנתיבי תחבורה ציבורית

בעלי תו נכה בצבע כחול (מוגבלי הליכה הזקוקים לכסא גלגלים, או נכים הזקוקים לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליהם הנכות) רשאים לנסוע בנתיבים ציבוריים במרכזי ערים שלצידם אין נתיב המיועד לתנועת רכב רגיל.

חניה חינם במקום ציבורי

בעלי תו נכה פטורים מתשלום חניה במקום ציבורי שהגישה הנגישה היחידה אליו לאדם עם מוגבלות היא דרך חניה במקום הציבורי הכרוכה בתשלום כולל בנמל התעופה בן גוריון.

חניה חינם בכחול לבן

לרוב ניתן להחנות רכב הנושא את התג בחניה המסומנת בכחול לבן - ללא תשלום ובתנאי שהתו מוצג כראוי ובכפוף לתנאים המופעים בחוק חנית נכים המגדרים מתיניתן להחנות במקום האסור לחניה.

חניה במקום לפריקה וטעינה

בעלי תו נכה יכולים להחנות גם באזור המיועד לפריקה ולטעינה במקומות שסומנו לכך על ידי הרשות המקומית. כל עוד שחניה כזו תהיה בזמן שאינו מיועד לפריקה ולטעינה וששטח הפריקה והטעינה אינו נתיב נסיעה.

תדלוק במחיר של שירות עצמי

נהגים בעלי תו נכה יוכלו לתדלק בעזרת מתדלק בעמדת שירות עצמי, ויהיו פטורים מלשלם את אגרת התדלוק. בנוסף נאסר על תחנות הדלק לגבות מנהגים בעלי מוגבלויות תוספות מחיר עבור תדלוק בלילות, שבתות וחגים.

חניה במקומות האסורים בחניה

לרוב ניתן להחנות רכב הנושא תג נכה בחניה המסומנת כמקום האוסר חנייה מבלי לקבל דו"ח ובתנאי שהתג מוצג כראוי ובכפוף לתנאים המופעים בחוק חנית נכים המגדרים את הזכות להחנות במקום האסור לחניה בהתקיימות כל התנאים.

הקצאת חניה בבנין חדש

לפי תקנות התכנון והבניה, ישנה חובה שבכל "בניין מגורים חדש", יוקצה מספר מסוים של חניות נגישות. על חניות אלה יחולו מספר כללים שיאפשרו לאדם עם מוגבלות הזקוק לכך, להשתמש בחנייה בנוחות.

סימון חניה בסמוך לבית

אנשים המוגבלים בניידות יכולים לפנות לרשות המקומית בבקשה להציב בקרבת ביתם תמרור ג-43 לסימון אזור חניה בלעדי לנכה.

פטור מתשלום חניה בביה"ח

בעלי תג חניה לנכה זכאים לפטור מתשלום עבור החניה מגרשי חניה של מרכזים רפואיים ממשלתיים כלליים בין אם מדובר בחניונים המופעלים באופן ישיר על-ידי המרכז הרפואי ובין אם אלו חניונים המופעלים באמצעות זכיינים.

הנחה בתחבורה ציבורית

בעלי תעודת נכה, ומי שנקבעה להם נכות רפואית מהמוסד לביטוח לאומי (גם אם אינם בעלי תעודת נכה), זכאים להנחה של 33% ממחיר הנסיעה בכל קווי האוטובוסים.

סימון חניה בסמוך למשרד

אדם המוגבל בתנועה רשאי לבקש תמרור חניה בלעדי לנכה (ג-43) לסימון אזור חניה במקרים מסוימים גם ליד מקום עבודתו בהתאם לנוהלי הרשות המקומית.