טופס בקשה לתו נכה

בעמוד זה רכזנו עבורכם את כל הטפסים לתו נכה של משרה התחבורה. להדפסת הטופס יש לבחור בטופס הרלוונטי למלא אותו כהלכה ולשלוח אותו לכתובת המופיעה מטה. צריכים עזרה במילוי הטופס פנו אלינו באמצעות טופס יצירת הקשר שבתפריט העליון. אנחנו פה בשבילכם.  

טופס בקשה לתו נכה ואגרה מופחתת

להורדת הטופס אנא לחצו על שם הטופס. הקובץ הינו בפורמט PDF.

טופס בקשה לקבלת תג לחניה נכה ופטור מאגרת רישוי

לתשומת לבכם: טופס זה משמש גם בעת הגשת בקשה לראשונה והן במקרה של בקשה לחידוש תו חניה לנכה.

טופס בקשה לתג נכה

בקשה להנפקת תג חניה לנכה במקרים של אובדן או גניבה

במקרים בהם תג החניה לנכה אבד או נגנב או במקרים של החזרת רכב שהושבת יש להגיש טופס זה ולא את הטופס הבקשה הסטנדרטי

בקשה לתג חניה לנכה במקרים של החלפה או הוספה של רכב בתג

במידה וברצונכם להחליף רכב או להוסיף רכב יש להגיש טופס זה (ניתן לקבל תג חניה עבור שני כלי רכב) -

טפסים לתו נכה

לנוחיותכם, טפסים נוספים לתו נכה אשר יש לצרפם בעת הבקשה. 

דוגמא לאישור חברה על שימוש ברכב

אם הרכב האמור אינו רשום על שם הנכה הרכב רשום כגון אם הוא רשון על שם חברת ליסינג/השכרה/מעסיק - יש להמציא אישור מחברת הליסינג/השכרה/מעסיק עם לוגו וחותמת ,ח.פ ומספר רכב ,שם ומספר זהות של הנכה ,המציין כי הרכב עומד לשימושו האישי של הנכה.

תצהיר בעל הרכב

אם הרכב האמור אינו רשום על שם הנכה ואינו רשום על שם על שם חברת ליסינג/השכרה/מעסיק יש לצרף שני תצהירים חתומים ע"י עו"ד שבהם יצוין כי הרכב עומד לשימושו האישי של הנכה .תצהיר אחד חתום ע"י הנכה והשני חתום ע"י בעל הרכב. מצ"ב דוגמא לתצהיר בעל הרכב.

תצהיר הנכה

אם הרכב האמור אינו רשום על שם הנכה ואינו רשום על שם על שם חברת ליסינג/השכרה/מעסיק יש לצרף שני תצהירים חתומים ע"י עו"ד שבהם יצוין כי הרכב עומד לשימושו האישי של הנכה .תצהיר אחד חתום ע"י הנכה והשני חתום ע"י בעל הרכב. מצ"ב דוגמא לתצהיר הנכה.

לאן לשלוח את הבקשה להנפקת תג חניה לנכה

לאחר שמילאתם את הטופס הרלוונטי מבין הטפסים השונים לתו נכה של משרד התחבורה.  יש להעביר את הטופס באמצעות הדואר  ליחידה לטיפול במוגבליי ניידות באגף הרישוי. אין צורך להגיע למשרד הרישוי. לכל בקשה חובה לצרף את טופס הבקשה הרלוונטי מרשימת הטפסים והתצהירים, בצירוף המסמכים הנדרשים. פניה ללא טופס בקשה לא תטופל.

כתובת הדואר למשלוח:
ת"ד 72 חולון, מיקוד 58100 אגף הרישוי, יחידה לטיפול במוגבלי ניידות
תשובה לבקשה תינתן עד 60 יום מיום הגעת החומר למשרד התחבורה.